ท่องแดนพุทธภูมิ
  • ฿170.00
  • ฿135.00

บันทึกเรื่องราวความรู้และข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา จากการเดินทางธรรมจาริกของคณะทัวร์ 94 ชีวิต ที่เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 แห่งในประเทศอินเดียและเนปาล อันประกอบไปด้วย สถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีสถานที่ตรัสรู้ที่พุทธคยา สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาที

Write a review

Please login or register to review
line